Latest News

தங்களின் பிராந்திய செய்திகளை அனுப்பி வையுங்கள் உலகறிய செய்கிறோம்
newsalai.com@gmail.com

தமிழ் திரைத்துறையில் தமிழர் அல்லாதவர்கள் ஆதிக்கத்தை தடுப்போம்.

நடிகர் சங்க முக்கிய பதிவிகளில் தமிழரே இருக்க வேண்டும்.

நடிகர் சங்க கொள்கை ஆவணத்தில் தமிழர்களே உயர் பதவிகளில் வகிக்க வேண்டும்.

நடிகர் சங்க தேர்தலில் பிற மொழியினர் போட்டியிடுதல் கூடாது.

கேரளாவில் மலையாள நடிகர் சங்கம்
தமிழ்நாட்டில் மட்டும் தென்னிந்திய நடிகர் சங்கமா ?

தமிழகத்தில் தமிழர் அல்லாதவர்களின் ஆதிக்கத்தை ஒழிப்போம்.

தென்னிந்திய நடிகர் சங்கத்தை தமிழ்நாடு நடிகர் சங்கம் என மாற்று.

திரைத்துறை துணை அமைப்புகள் அனைத்தும் தமிழ்நாடு என்ற பெயரிலேயே இயங்க வேண்டும். 
[vuukle-powerbar-top]

Recent Post