Latest News

தங்களின் பிராந்திய செய்திகளை அனுப்பி வையுங்கள் உலகறிய செய்கிறோம்
newsalai.com@gmail.com

இந்திய அரசு வழங்கிய உதவிகள்

நேபாளம்-14000 கோடி
பூட்டான்- 8000 கோடி
இலங்கை-10000 கோடி    
மங்கோலியா - 6000 கோடி
வருடம் 85ஆயிரம் கோடி வரி கட்டும்
தமிழ்நாட்டுக்கு வெறும் 1940 கோடி

தமிழ்நாடு அண்டை நாடாக இருந்திருக்கலாம் !

எழவு

[vuukle-powerbar-top]

Recent Post